"We focussen op overeenkomsten in plaats van verschillen zodat we écht kunnen samenwerken."

Duurzaamheidsverslag 2021 - Voortvarend op weg

We maken de weg vrij voor een samenleving die minder grondstofen nodig heeft. Wij zetten ons keihard in voor een circulair model dat wèl werkt. Om samen de wereld echt te veranderen. Stap voor stap.